کار گروه های تخصصی

کمينه


اعضای کارگروه سلامت و محیط زیست

خانم نسیم رحمتی، خانم پرستو تاجیک، خانم آی سن امیر مختاری، خانم مرجان صبوری ، خانم مناسادات متولیان، آقای مسعود محمد علیها

آقای بهناممحمدی، آقای داود اصلاح چی
وظایف و اهداف کارگروه سلامت و محیط زیست

  1- بررسی و شناخت نقاط بی دفاع محله در کوچه ها، خیابان ها، فضاهای سبز، پارک ها، مراکز تجاری و تفریحی، پل ها، زیرگذرها و تهیه و ارسال گزارش به ستاد هماهنگی شورایاری ها از طریق هیئت امنا با هدف کاستن از نقاط آسیب خیز و جرم خیز محلی.

  2- بررسی و شناخت مسائل، مشکلات، نیازها و ظرفیت های محله در حوزه محیط زیست واطلاع رسانی به ساکنان با تشکیل نشست ها و جلسات همیاری و همفکری با هدف همکاری و مساعی مشترک برای رفع مشکلات.

  3- بررسی و شناسایی عوامل آسیب رسان به سلامت عمومی ساکنان در بخش های صنایع و مشاغل مزاحم و آلوده کننده صوتی، هوا، آب و یا ایجاد مزاحمت های ترافیکی، راه بندان و تهیه گزارش مستند و ارائه به ستاد هماهنگی شورایاری ها از طریق هیئت امنا.

  4- جلب همکاری انجمن ها و سازمان های مردم نهاد، موسسات خیریه، مساجد، مدارس و بخش های عمومی محله برای افزایش ـگاهی ساکنان درباره سلامت، بهداشت عمومی و محیط زیست.

  5- تنظیم و تدوین برنامه های منظم هفتگی، ماهیانه، فصلی و مناسبتی برای انجام همکاری های داوطلبانه ساکنان در پاکسازی فضاهای سبز، دامنه ها، کوه ها، رود دره ها و فضاهای عمومی محله، منطقه و شهر.

  6- تهیه، تنظیم و پیشنهاد اقدامات و برنامه ها با هدف همبستگی، اعتماد و گسترش همکاری متقابل میان شورایاری، هیئت امنا و ساکنان محله.

اعضای کارگروه عمران و شهرسازی 

آقای مجید نوری، آقای حامد حقی، آقای محمد بیگی اردکانی، آقای علی اکبر پورکاشفی، آقای محمد دانش پسند، آقای محمد خانی

آقای رضا اصلاح چی، آقای مسعود داداشیوظایف و اهداف کارگروه عمران و شهرسازی عمران و شهرسازی
 • 1- همکاری درجهت شناسایی و معرفی اماکن تاریخی محله و پیشنهاد طرح ها و برنامه هایی برای حفظ این آثار به هیئت امنا جهت تصویب و پی گیری های لازم.
  2- ارائه ی پیشنهاد و طرح در جهت بهسازی کاربری زمین های بایر یا بنا های مخروبه در محله که مغایر با زیبایی بصری بوده و یا امکان بروز آسیب های اجتماعی را فراهم می کنند و ارائه گزارش آن به هیئت امنا به منظور پی گیری های لازم از سازمان های ذی ربط
  3-پیشنهاد طرح ها و برنامه هایی برای نوسازی بافت های فرسوده با مشارکت مردم و بخش خصوصی
  4- شناسایی مشکلات و نیازهای عمرانی محله و ارائه گزارش به هیئت امنا به منظور پیگیری حل مشکلات و تامین نیازها از طریق شهرداری منطقه و سازمان های مربوطه. تهیه نقشه روزآمد و جانمایی ایستگاه های مترو، اتوبوس و تاکسی های خطی، با کارکرد شهری، منطقه ای و محلی، پارک ها و فضا های سبز و ارائه به هیئت امنا.
  5- بررسی وضعیت زیبایی محله از حیث تابلوها، تبلیغات شهری و محلی و نظافت و تاسیسات شهری، جوی ها، کانال ها، پیاده راه ها و معابر شهری و ارائه گزارش به هیئت امنا برای پیگیری حل مشکلات از سازمان های ذی ربط .
  6- همکاری با هیئت امنا در بررسی وضعیت عمرانی و شهر سازی محله و تهیه گزارش برای ارائه به شهرداری منطقه.
  7- جلب همکاری ساکنان محله در افزایش زیبایی بصری محله با حفظ و گسترش فضای سبز، زیبا سازی نماها، دیوارها، کوچه ها، درب ها و بالکن ها

اعضای کارگروه فرهنگی اجتماعی


 • آقای حجت الاسلام محسن کرمانی، آقای محمد حسین طاهری، آقای محسن بختیاری، خانم فاطمه کمیجانی بزچلوئی
 • خانم منصوره طهرانی کیا، آقای مجتبی بختیاری، آقای سید امین مفتخریوظایف و اهداف کارگروه فرهنگی اجتماعی
 • 1- همکاری در جلب همکاری انجمن های هنری، نمایشی، گالری ها، آموزشگاه های هنری برای همکاری با هیئت امنا و سرای محله برای توسعه فعالیت ها در میان ساکنان محله.
  2- جلب مشارکت نوجوانان و جوانان به فعالیت های هنری، دینی، ورزشی که با همکاری مساجد، مدارس، انجمن ها، سالن ها ی ورزشی، تیم های محلی، کتابخانه های عمومی، فرهنگسراها، سازمان های مردم نهاد و هیئت امناء.
  3- شناخت و بررسی نیازهای فرهنگی، دینی، هنری و ورزشی محله و اعلام به هیئت امنا جهت برنام ریزس و اجرای آن در سطح محله.
  4- امکان سنجی ظرفیت های مادی و معنوی محله در بخش های فرهنگی، دینی، هنری و ورزشی محله و پیشنهاد راه کارهای استفاده از ظرفیت ها به هیئت امنا.
  5- شناسایی و جلب همکاری نیروهای انسانی توانمند، مجرب، نام آور و مشاهیر در حوزه های فرهنگی، دینی، هنری و ورزشی برای شرکت در گسترش فعالیت این بخش ها در محله از پیشنهاد تا برنامه ریزی  وتا حضور در فعالیت ها به عنوان مربی، سرپرست، آموزش دهنده و غیره
  6- بررسی و شناسایی ظرفیت های گردشگری و میراث فرهنگی و ارائه طرح های احیای این ظرفیت ها به منظور بهره برداری(به عنوان طرح های فرامحله ای قابلیت بهره برداری دارد

اعضای کارگروه آموزش و مشارکت های اجتماعی

آقای جعفر طاهری، آقای سید حیدر سید صالحی، آقای سید مهدی سید صالحی، آقای حسین خزلی، آقای سید ابراهیم هاشمی

آقای حسین بختیاری، آقای هاشم بختیاریوظایف و اهداف کارگروه آموزش و مشارکت های اجتماعی

  1- تهیه آمارهای مستند از مبادی ذی ربط درباره جمعیت، خانواده، بعد خانوار، ازدواج، طلاق، بیکاری و آسیب های اجتماعی موجود در محله با هدف شناخت وضعیت محله و تصمیم گیری های متناسب با شرایط.
  2- برقراری ارتباط با انجمن ها و مجامع محلی با هدف ایجاد انسجام و ارتباط میان انجمن ها و هیئت امنا با هدف جلب مشارکت آنان در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های محلی و استفاده از ظرفیت های تخصصی و تجربی انجمن ها در تحقق اهداف مدیریت شهری در بخش مشارکت های شهروندی.
  3- بررسی و شناخت ظرفیت ها و فرصت های محلی برای ایجاد تشکل های محلی در قالب انجمن های علمی، تخصصی، هنری، فرهنگی، دینی، سلامت، محیط زیست، ایثارگران و غیره با هدف توسعه اجتماعی محلات و گسترش و تعمیق انجام تکالیف و مسئولیت های شهروندی.
  4- استفاده از ظرفیت های موجود مدیریت شهری در محله برای شناخت و معرفی سرمایه های مادی و معنوی محله در بخش های دینی، ورزشی، هنری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشی به ساکنان به منظور افزایش تعلق خاطر به محله و انگیزش مشارکت ساکنان در ارتقای سطح کیفی زندگی.
  5- برگزاری محافل دینی، علمی، ادبی، تخصصی، هنری، فرهنگی در فضاهای فرهنگی و اجتماعی محله با هدف کمک به رشد فعالیت های اجتماعی ساکنان.
  6- برگزاری نمایشگاه ها جشنواره ها، کنسرت ها، شب شعر، مناسبت ها و ... به منظور معرفی ظرفیت های معنوی و انسانی محله و ارتقای سرا ها به عنوان جایگاهی برای توسعه و گسترش فعالیت های اجتماعی ساکنان و افزایش مسئولیت پذیری شهروندان ساکن در محله.
  7- جمه آوری و بررسی پیشنهادات انجمن ها  وسازمان های محلی درباره انجام اقدامات و فعالیت های دینی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، هنری، زیست محیطی و غیره.
  - تبصره 1: کلیه وظایف و تکالیف کارگروه های چهارگانه در مقیاس محله ای می باشد.
  - تبصره 2: نحوه تعانل و همکاری کارگروه های چهارگانه با کارگروه های هم طراز خود در ستاد هماهنگی شورایاری ها برابر آیین نامه ای خواهد بود که متعاقبا ابلاغ خواهد شد